PERSONVERNERKLÆRING Flowize Nordic AS

Vår webside er: https://flowize.no.

 

Behandling av dine personopplysninger i Flowize Nordic AS

Vi behandler personopplysninger om deg, i form av din kontaktinformasjon, knyttet til din bedrifts forhold til Flowize Nordic AS og din rolle som kontaktperson for din bedrift.

Bruken av dine personopplysninger er underlagt de grunnleggende personvernprinsippene i den nye personvernloven som trådte i kraft 20.07.2018 (GDPR). Dette innebærer at all behandling av personopplysninger skal bli gjennomført for bestemte formål, være nødvendig for å oppnå dette formålet, samt være lovlig, rettferdig og gjennomsiktig for deg.

Nedenfor finner du informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor det gjøres og dine rettigheter knyttet til behandling av personopplysningene. Om virksomheten

Om virksomheten

Behandlingsansvarlig for dine personopplysninger er Flowize Nordic AS ved administrerende direktør, for tiden:

Kjell Beisland

Adresse: Ensjøveien 20

E-post: flowizenordic@flowize.com

Telefon: +47 928 38 131

Organisasjonsnr.: 921 789 521

For spørsmål om behandlingen av dine personopplysninger kan du kontakte vår personvernansvarlig, for tiden:

Rune Hansen

Adresse: Ensjøveien 20

E-post: flowizenordic@flowize.com

Telefon: +47 934 39 282

Om behandlingen

Flowize Nordic AS samler inn og bruker dine personopplysninger relatert til vår kontakt med ditt selskap, hvor du er en av våre kontakter. Under finner du en oversikt over disse formålene og hvilke personopplysninger som behandles:

Hvem

Formål

Behandlingsgrunnlag

Kategorier av personopplysninger

Kilde

Hvor lenge

Kontaktpersoner hos kunder

Knyttet til administrasjon av kundeforholdet

Nødvendig for å oppfylle en avtale

Kontaktinformasjon:

·       Navn

·       Tittel

·       E-post adresse

·       Telefon/mobil

·       Arbeidsgiver

·       Arbeidsgivers adresse

 

Så lenge kundeforholdet vedvarer

Kontaktpersoner hos

potensielle kunder (prospects/leads)

Knyttet til kommunikasjon så lenge salgsaktivitet pågår

Nødvendig for å ivareta legitime interesser

Kontaktinformasjon:

·       Navn

·       Tittel

·       E-post adresse

·       Telefon/mobil

·       Arbeidsgiver

·       Arbeidsgivers adresse

 

Til forholdet opphører

Kontaktpersoner knyttet til samarbeidspartnere

Knyttet til kommunikasjon så lenge partnerskapet pågår

Nødvendig for å ivareta legitime interesser

+

Nødvendig for å oppfylle en avtale

Kontaktinformasjon:

·       Navn

·       Tittel

·       E-post adresse

·       Telefon/mobil

·       Arbeidsgiver

·       Arbeidsgivers adresse

 

Til forholdet opphører

Kontaktpersoner hos tjenesteytere

Leverandører av tjenester knyttet til lokaler, IT, pensjon, forsikring etc.

Nødvendig for å oppfylle en avtale

Kontaktinformasjon:

·       Navn

·       Tittel

·       E-post adresse

·       Telefon/mobil

·       Arbeidsgiver

·       Arbeidsgivers adresse

 

Til forholdet opphører og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt

Styrenrepresentanter

Deltagere i våre styrende organer mottar og behandler informasjon knyttet til deres rolle som styrerepresentanter eller generalformsamlingsdeltagere

Nødvendig for å ivareta legitime interesser

Kontaktinformasjon:

·       Navn

·       Tittel

·       E-post adresse

·       Telefon/mobil

·       Arbeidsgiver

·       Arbeidsgivers adresse

 

Til forholdet opphører og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt

Aksjonærer

Informasjon til våre aksjonærer

Nødvendig for å ivareta legitime interesser

Kontaktinformasjon:

·       Navn

·       Tittel

·       E-post adresse

·       Telefon/mobil

·       Arbeidsgiver

·       Arbeidsgivers adresse

 

Til forholdet opphører og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt

Revisor

Knyttet til revisjoner 

Nødvendig for å ivareta legitime interesser

+

Nødvendig for å oppfylle en avtale

Kontaktinformasjon:

·       Navn

·       Tittel

·       E-post adresse

·       Telefon/mobil

·       Arbeidsgiver

·       Arbeidsgivers adresse

 

Til forholdet opphører og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt

Besøkende på flowize.no

Forbedre brukeropplevelsen og innhente statistikk

For ytterligere informasjon, se Informasjonskapsler

Nødvendig for å ivareta legitime interesser

Cookies

 

 

Om forholdet til andre virksomheter

Flowize Nordic AS gir ikke personopplysninger videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering.

Flowize Nordic AS bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på selskapets vegne. I slike tilfeller er det inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen.

Følgende databehandlere er involvert i behandling av personopplysninger (eksklusive egne ansatte):

Databehandler

Område

Beskrivelse

1.       Micorsoft

Office 365

Dokumenter og epost

2.       Flowize

Kunder og prospects som benytter skytjenesten levert av Flowize

Kontaktinformasjon til kunde/prospect

3.       OpenText

Kunder og prospects som benytter programvare levert av OpenText

Kontaktinformasjon til kunde/prospect

4.       IBM

Kunder og prospects som benytter programvare levert av IBM

Kontaktinformasjon til kunde/prospect

5.       Quadient

Kunder og prospects som benytter programvare levert av Quadient

Kontaktinformasjon til kunde/prospect

6.       WordPress

Vår webside flowize.no

Data om besøkende basert på cookies, pixler og Google Analytics, se siden: Informasjonskapsler

All behandling av personopplysninger som Flowize Nordic AS foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

Om den enkeltes rettigheter

Du har rett til å kreve innsyn i personopplysningene som vi behandler om deg og hvordan de behandles. Du kan også kreve sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven.

Hvor behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan du til enhver tid trekke samtykket tilbake.

Dersom du ønsker å protestere mot vår behandling av dine personopplysninger kan du gjøre dette ved å kontakte oss.

Du kan ivareta dine rettigheter ved å kontakte vår personvernansvarlig, eller sende e-post til Rune Hansen, E-post: flowizenordic@flowize.com

Dersom du mener at Flowize Nordic AS ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.

Om automatiserte individuelle avgjørelser

Flowize Nordic AS har ingen løsninger hvor det foretas automatiske avgjørelser relatert til persondata.