Eurosko
– Kundecase

“Nye IT løsninger kan være komplisert å implementere. Det jobber vi for å bekjempe.”
– Kjell Beisland, Flowize Nordic

Om Eurosko

Euro Sko Norge AS er Skandinavias største sko-kjede med butikker i Norge, Sverige og Danmark. Organisasjonen består av ca. 450 butikker med flere forskjellige butikkonsepter som Eurosko, DNA, Shoe Gallery og Shoeday.

Kjeden ble etablert i 1983 og eies og driftes av selvstendig sko-kjøpmenn. Overordnet mål for dannelsen av kjeden var at butikkene skulle selge sko til hele familien til bedre priser enn noen enkelt butikk kunne klare ved å stå helt alene.

eurosko logo kunde av flowize nordic

Kundecaset oppsummert

✔ Optimalisering av faktureringsprosesser på tvers av konsernet med intern og eksterne fakturering

✔ Proof of Concept / Demo av Flowize sin løsning som underveis  avdekket flere behov for optimalisering av arbeidsprosesser

✔ Hvordan Flowize sin løsning super-enkelt kan brukes av interne ressurser uten tidkrevende utdanning

Utfordringer før Flowize

Eurosko sitt hovedkontor i Moss hadde en rekke utfordringer knyttet utgående faktura til kjedemedlemmene (butikkene). Bakgrunnen var en utdatert IT-løsning som:

 ❌ var vanskelig å vedlikeholde
❌ ikke lenger støttes av leverandøren.
❌ var ustabil
❌ hadde dårlig ytelse
❌ medførte hyppige omkjøringer

Løsningen var vanskelig å gjøre endringer i, da IT-ekspertise som behersket løsningen var betydelig mangelvare.
Dette medførte at Eurosko var redd for å gjøre nødvendige endringer i sin prosess.

Identifiserte behov

Eurosko innså at de måtte forbedre prosessene sine og modernisere sin fakturaflyt for å komme bort i fra ustabilitet og dårlig ytelse, samt redusere risiko ved å komme bort i fra programvare som ikke lenger var støttet i markedet.

Eurosko søkte markedet for å å forbedre faktura-prosessen og kom i kontakt med Flowize.
Kravet til ny løsning var at den måtte være i stand til å produsere dokumenter til kjedemedlemmene. Utgangspunkt for produksjon av dokumentene, er fakturaer Euroskos hovedkontor mottar fra den enkelte leverandør. Disse skal deles opp og resultere i ett dokument pr. kjedemedlem med deres transaksjoner fra alle leverandørene, samt fra Eurosko sentralt.

Dokumentene, som produseres periodevis for 3 forskjellige land (Norge, Sverige og Danmark), er:

  • Kontoutdrag
  • Periodefaktura
  • Valuteringsliste

De produserte dokumentene skal legges ned i et Sharepoint-arkiv, slik at kjedemedlemmene og Eurosko sentralt kan hente dem frem for videre behandling.
I tillegg skal det produseres Kontoutdrag tilbake til leverandørene. Disse skal distribueres til leverandøren via epost.
De valgte derfor å se etter en programvareløsning som kunne forenkle prosessen.

Proof of Concept / Demo av Flowize sin løsning

Flowize Nordic presenterte Eurosko med en skybasert løsning som inneholder både integrasjon og arbeidsflyt. Flowize Nordic iverksatte Proof of Concept / Demo av løsningen basert på produksjon av kontoutdrag, periodefaktura og valuteringsliste.

Eurosko beskrev kravene i august 2018, og Flowize Nordic AS leverte et Proof of Concept i oktober 2018. Partene ble enige om å innlede kontraktsforhandlinger i første kvartal 2019. Kontrakt ble underskrevet i begynnelsen april 2019.

Identifiserte ytterligere muligheter til å bruke Flowize for prosessoptimalisering

Partene ble enige om å implementere løsningen og utvide leveransen med leverandør kontoutdrag i en senere fase. Leveransen av Kontoutdrag, Periodefaktura og Valuteringsliste til kjedemedlemmene ble levert klar for test i mai 2019.

“Proof of Concept-perioden beviste for oss at løsningen ville fungere og at økonomien i løsningen også var akseptabel for oss.“

Sitat fra Ivar Edvardsen, Konsern-CFO i Euro Sko Norge AS

Videre implementering

Løsningen gikk live per september 2019 relatert til produksjon av Kontoutdrag, Periodefaktura og Valuteringsliste til kjedemedlemmene. For leverandør kontoutdrag gikk løsningen på live november 2019.

Implementeringen har vært en felles innsats mellom Eurosko, Flowize Nordic og Flowize B.V. Ressursbruken har vært i henhold til avtalt kostand.

“Vi er veldig fornøyde med samarbeidet med Flowize Nordic og deres respons og støtte i implementerings-perioden.”

Ivar Edvardsen, Konsern-CFO i Euro Sko Norge AS

Super-enkelt å administrere internt

I løpet av testperioden, og nå i produksjon, kan Eurosko selv administrere sine kjøringer. Dette er oppnådd med minimalt tidkrevende utdanning av interne ressurser, og gjennomført i form av lettleslig brukerdokumentasjon og hands-on trening.

“Løsningen gjør det enkelt for oss å starte, følge opp, rette opp eventuelle feil i vår input og kjøre på nytt.”
Sitat fra Sissel Bringsjord Forsberg, Controller i Euro Sko Norge AS

Løsningen med Flowize for Eurosko

Eurosko valgte Flowize for å få en løsning som:

✔ Er moderne, supportert og enkel å vedlikeholde
✔ Er stabil
✔ Har meget bra ytelse
✔ Fjernet behovet for hyppige omkjøringer
✔  Gir tilgang til IT-ekspertise som behersket løsningen
✔ Gir raskere endringstakt

Flowize er en skytjeneste (SaaS), og består av 3 hovedelementer:

1. Integrasjon
2. Arbeidsflyt & regelmotor
3. Opprettelse av innhold

For å løse Euroskos krav brukes alle disse elementene. Flowize har et intuitivt og moderne grensesnitt der du kan forbedre Time-To-Market ved å bruke konfigurasjon (ingen koding), enten det er å bygge nye løsninger eller å utvide funksjonaliteten i dine eksisterende løsninger.

“Flowize Nordic har vist seg som en leverandør du kan stole på og som leverer i henhold til plan og til rett kostnad.”

Ivar Edvardsen

Konsern-CFO, Euro Sko Norge AS

“Løsningen har adressert alle våre utfordringer, og fjernet vår uro knyttet til vår fakturerings-prosess. Vi er allerede i diskusjon om ytterligere forbedringer og optimaliseringer.”

Sissel Bringsjord Forsberg

Controller, Euro Sko Norge AS

Teste løsningen kostnadsfritt?

Vi tar inn et begrenset antall av demokunder til å virkelig kunne teste og identifisere verdien plattformer har for både interne og eksterne prosesser.

Først vil det foreligge et implementeringsmøte for å identifisere muligheter. Påfølgende vil plattformen innen kort tid integreres med dagens eksterne og interne datakilder for arkitektur av  blant annet prosessoptimalisering og personalisert kundekommunikasjon.

Kostnadsfri testperiode

Dag(er)

:

Time(r)

:

Minutt(er)

:

Sekund(er)

Jeg vil vite mer – kontakt meg!