Om Flowize Nordic AS

Vi hjelper deg med din digitale transformasjon: Integrerer systemer, automatiserer prosesser og kommuniserer med dine omgivelser (kunder, partnere og ansatte).

– Kjell Beisland, Daglig leder

Historien

Flowize Nordic AS startet sin virksomhet i januar 2019 med formål om å tilføre gode verktøy og kompetanse til norske virksomheter i deres arbeid med digitalisering og automatisering av sine operasjoner.

Gjennom erfaring opparbeidet over mange år hadde gründerne et solid faglig grunnlag, godt kjennskap til det norske markedet, og ved oppstart hadde de klare visjoner om hvordan Flowize Nordic skulle oppnå sine målsettinger.

Flowize Nordic innledet tidlig et samarbeid med Flowize BV i Nederland. Deres produkt FLOWIZE er en av grunnpilarene i Flowize Nordic sin forretningsvirksomhet. Produktet gir en enkel og unik mulighet for å kople sammen ulike systemer og informasjonskilder som danner grunnlag for automatiserte beslutninger. I de tilfeller det kreves menneskelig inngrep i beslutningsprosessen, er det også en del av hva produktet tilbyr. FLOWIZE er i utgangspunktet ikke ment å skulle erstatte allerede eksisterende produkter, men skal derimot være et verktøy som knytter sammen og orkestrerer eksisterende produkter for å oppnå bedre utnyttelse av disse produktene.

Store og små IT-firmaer leverer i dag skytjenester til sine kunder. Ettersom FLOWIZE også er en skytjeneste, har Flowize Nordic derfor inngått samarbeid med andre skytjeneste leverandører for å kunne levere denne type tjenester til en fornuftig kostnad. Eksempler kan være i) digital kundekommunikasjon, hvor vi har samarbeid med leverandøren OpenText, eller ii) bruk av tjenester basert på kunstig intelligens (AI), hvor vi har et samarbeid med IBM.

Ekspertise og praksis

Flowize Nordic besitter selvfølgelig dyp kompetanse innenfor sine spesialområder, slik som integrasjon mot ulike systemer, automatisering av prosesser, og ikke minst, hvordan digital kommunikasjon fungerer.

I tillegg har vi en bred generell IT-kompetanse  (Prosjektledelse, Arkitektur, Programmerings- og Database kunnskap, m.m.) som vi bruker i vårt daglige arbeid hos våre kunder.

Store og små kunder har valgt våre løsninger og vår kompetanse.

Planlegg gjerne en demo og opplev Flowize.

Teamet i Flowize Nordic

Bjarne Sørum

Daglig leder
Vidar er spesialisert innen

Management og utvikling:
✔ Administrasjon
✔ Finans
✔ IT Strategi

✔ Prosjekt styring
✔ Applikasjonsutvikling

IT løsninger:
✔ Betalingsløsninger
✔ Prosessautomatisering
Integrasjons- og løsningsarkitekt

[/et_pb_blurb]
Vidar er spesialisert innen

IT operativsystemer og infrastruktur:

 Mainframe
 Unix
 Linux
 Windows

Tjenesteorientert arkitektur:

 Meldingskøer og overføring av data

Informasjons- og dokumentflyt:

✔ Enterprise Content Management

IT løsninger:

✔ Flowize
✔ OpenText Exstream
✔ Andre CCM-løsninger
✔ Kursinstruktør og teknisk mentor

Stefan Vilceloiu ansatt flowize nordic

Stefan Vilceloiu

Integrasjons- og løsningsarkitekt

Stefan er spesialisert innen

Webutvikling:
HTML
CSS
XML
Json

IT operativsystem og infrastruktur:
Windows
Linux

Tjenesteorientert arkitektur:
Webservices & API – Java
Webservices & API – PHP
Data & Content Analytics
Java
Javascript
PHP
CMS – Enonic CMS
PurpleJS

BI / Datavarehus:
MySQL
PostgreSQL
Oracle

IT løsninger:
✔ Flowize
✔ OpenText Extream
✔ Andre CCM-løsninger

Rune Hansen

Salgs- og markedsansvarlig

Rune er spesialisert innen

✔ Forsikring- og finansprodukter

✔ Strøm- og energibransjen

Informasjons- og dokumentflyt:
✔ GDPR
✔ BPMN og DMN
✔ Sparx Enterprise Architect
✔ Løsninger for arkivering av dokumenter

IT løsninger:
✔ Flowize
✔ OpenText Exstream
✔ CCM løsninger

Kan være deg

Utvikler

Pavel er spesialisert innen
ering
Integrasjons- og løsningsekspert

[/et_pb_blurb]
Pavel er spesialisert innen

IT operativsystemer og infrastruktur:

 Mainframe
 Unix
 Linux
 Windows

Tjenesteorientert arkitektur:

 Meldingskøer og øverføring av data
 Web services og API koding basert på Java

Informasjons- og dokumentflyt:

✔ Multikanal løsninger
✔ Data & Content Analytics
✔ Utvikling basert på IBM Watson Explorer
✔ Java

IT løsninger:

✔ Flowize
✔ OpenText Exstream
✔ Quadient Inspire
✔ Andre CCM-løsninger
✔ Teknisk mentor

Yaowapa Pornsamutsin

Løsningsekspert og utvikler

Yaowapa er spesialisert innen

Web-sider og web-applikasjoner:

 Wordpress
 Joomla
 HTML, CSS, XML, JavaScript

BI / Datavarehus:

✔ WhereScape RED
✔ SQL Server Management Studio (SSMS), ✔ Oracle
✔ Master Data Services (MDS)
✔ Qlik Sense

IT løsninger:

✔ Flowize
✔ OpenText Exstream
✔ Objectif Lune PlanetPress
✔ Customer Communications Management (CCM)
✔ Andre CCM-løsninger

Pål Vinland

Løsningsarkitekt og utvikler

Pål er spesialisert innen

✔ Forsikring- og finansprodukter

✔ Informasjons- og dokumentflyt

Applikasjonsutvikling og løsningsarkitektur:
✔  HTML
✔  CSS
✔  JavaScript

IT løsninger:

✔ Flowize
✔ OpenText Exstream
✔ Andre CCM-løsninger
✔ Medlem av OpenText Exstream Product Advisory Council

Tomas Hajek

Integrasjons- og løsningsekspert

Tomas er spesialisert innen

IT operativsystemer og infrastruktur:

 Mainframe
 Unix
 Linux
 Windows

Tjenesteorientert arkitektur:

✔ API
✔ REST/SOAP
✔ Web Services
✔ Meldingskøer
✔ Databaser
✔ Java

Informasjons- og dokumentflyt:

✔ Multikanal løsninger
✔ Data & Content Analytics
✔ Utvikling basert på IBM Watson Explorer

IT løsninger:

✔ Flowize
✔ OpenText Exstream
✔ Quadient Inspire
✔ Andre CCM-løsninger
✔ Teknisk mentor

Kjell Beisland

Strategisk rådgiver

Kjell er spesialisert innen

Ledelse og utvikling:
 Administrasjon
 Økonomi
 IT strategi
 Infrastruktur
 Prosjektledelse
✔ Applikasjonsutvikling

IT løsninger:
✔ Kundekommunikasjons-løsninger
✔ Dokumenthåndterings-systemer
✔ Kognitive løsninger

jens ugland ansatt flowize nordic

Jens Ugland

Fullstack utvikler

Jens er spesialisert innen

Webutvikling:
✔ WordPress
✔ HTML
✔ CSS
✔ JavaScript
✔ Php

Programmering:
✔ Phyton
✔ Java
✔ API
✔ SQI
✔ Semantic web
✔ TDD

Grafisk design:
✔ Adobe Photoshop
✔ Adobe Premier Pro
✔ Adobe Illustator
✔ Adobe XD

IT løsninger:
✔ Flowize

kristoffer nordby profilbilde flowize nordic ansatt sales manager

Kristoffer Nordby

Sales manager

Kristoffer er spesialisert innen

Markedsføring og salgsledelse:
✔ Salg
✔ Tradisjonell markedsføring
✔ Digital markedsføring

✔ Account Management
✔ Produktledelse

IT løsninger:
✔ Flowize

Lyst til å bli en del av Flowize?

Partnerskap